سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه تربیت مدرس

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
اطلاعيه **********شماره (1) بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند در ايام تابستان توزيع صبحانه همانند گذشته در روزهاي پنجشنبه در خوابگاهها توزيع مي گردد لازم به ذکر است صبحانه 96/4/29 با توجه به تعطيل رسمي در روز شنبه 96/4/31 در خوابگاهها توزيع مي گردد*********شماره (2)********* بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند با توجه به شروع فصل گرما و لزوم رعايت بيشتر موازين بهداشتي با توجه به توصيه مرکز بهداشت و درمان دانشگاه از تاريخ 96/4/17 ارسال غذا به خوابگاه ها منتفي و وعده شام در سالن هاي غذا خوري از ساعت 19 لغايت 20/30 توزيع مي گردد ********* اطلاعيه شماره (3)******
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.286